Erreferenteak / References

Alphonse Mucha: Orain dala 10 bat urte ikusi nuen bere lana lehenengo aldiz eta orduztik asko erabili ditut ideia berriak lortzeko. Maixua da.
It was about 10 years ago that i discovered his work for the first time and since then i´ve used them plenty of times to get new ideas. He´s a Master.


Arthur Rackham: Betidanik irakurritako "Grimm anaien" ipuinetan ikusitakoak, zoragarriak...
Seen in the "Stories of the Grimm brothers", just wonderfull...Aubrey Beardsley: Txuri-beltzaren kontrastea eta pazientzi ososz egindako zehaztasun lana gustatzen zait.
I love his black-white kontrast and all the details he worked so patiently.


Liselotte Watkins: Nere lehenengo marrazkiak beti izaten ziran neskak erropa modelito desberdinekin, eta urteak pasa aina gaiak orokortzen joan izan arren, beti gustatu izan zaizkit moda ilustrazioak. Liselotte-nak bereziki, iruditzen zaidalako badutela Alphonse Mucha-ren toke modernista hori eta bestalde oso koloretsu eta alaiak direlako /
My first drawings used to be girls in different clothings and after the years even if the themes have generalised, i still like fashion illustartion. Spetially Liselotte´s because she has this Alphonse Mucha´s Art Nouveau touch and also her drawings are happy and full of colour.

Last Refernce: Cassandra Rhodin:


Azken inspirazioa:
José Correas Hau da nere gustokoena, pena da ilustratzaile hontaz ia informaziorik ez dagoela, inorrek ez daki oraindik bizirik dagoen ala ez, eta zer gertatu zitzaion "Los Cinco"-ko ipuinak ilustratu ondoren...