Monday, 6 August 2012

Hau da azken hilabeteotan lanpetuta eduki nauen enkargua. Lagun batek eskatutako 2 erretratu: Nick Drake eta Francoise Hardy-ren arteko erlazioari buruzkoa. Hauek lehen bozetoak izan ziren.

This is the last commission i´ve been working with that has kept me busy for the last 7 months!. It´s a job i did for a friend of mine were i was to make 2 portraits of artists Nick Drake and Francoise Hardy and their relation. This was the first set of roughs. Bigarren bozetoak:
Second set of roughs:


 Hirugarren bozetoak:
Third set of roughs:


 Azken marrazkiak kolorea sartu baino lehen:
Final illustrations before i put the color on: Entregatutako lana:
Final given piece of work:


No comments:

Post a Comment